کارگاه نقاشی

هدف از کارگاه نقاشی کودک، پرورش خاتقیت و آشنایی با خطوط، ترکیب بندی، رنگ شناسی و بالا رفتن قدرت تمرکز کودک است و کودک می توند عناصر بصری را تفکیک کرده و به تصویر بکشد.

 

کارگاه سفال

 هدف از آموزش سفال آشنایی کودک با بعد دیگر احجام و تقویت خلاقیت و مهارت دست ورزی در کودک است.

 

نمایش ریتمیک

هدف از این کارگاه افزایش انعطاف، ورزیدگی ، قدرت بدنی، تعادل در بدن، تمرکز و در نهایت افزایش آرامش بدنی و ذهنی کودک می باشد.

 

بازیهای حرکتی

هدف از برگزاری کارگاه بازی های حرکتی ایجاد علاقه و انگیزه و شوق به فعالیت های ورزشی برای کودکان و نهادینه کردن آن در بزرگسالی است. تقویت مهارتهای بنیادی پایه شامل راه رفتن ، دویدن، انواع پریدن ها، حفظ تعادل، انواع پرتابها و دریافت ها با دست و پا و … می شوند.

 

کارگاه بازی و موسیقی

این دوره با هدف آشنایی کودک با سازها، بازی های گروهی با هدف تقویت کار گروهی، تمرکز، تقویت ریتم و مهارت شنیداری برگزار می شود.

 

کارگاه آشپزی

در این دوره شیرینی پزی، پخت نان،  و آشپزی به کودک آموزش داده می شود. این کارگاه باعث تقویت مهارت دست ورزی و خلاقیت و قدرت تمرکز در کودک خواهد شد. انجام تمام مراحل اماده سازی مواد اولیه و پخت توسط کودکان انجام خواهد شد.

 

کارگاه مونته سوری

این کارگاه با محیطی چالش برانگیز ، جذاب و آماده شده و کودک بسته به نیاز و سرعت یادگیری فردی خود، یاد می گیرد. کارگاه مونته سوریاین امکان را برای کودک فراهمک می سازد که در حیطه های زندگی واقعی، شناخت و تقویت حواس ، علوم و فرهنگ و ریاضی، مهارت های لازم را بیاموزد و غیر مستقیم به :

استقلال و اعتماد به نفس ، آگاهی و مهارت اجتماعی، عزت نفس، بالا بردن هوش ،نهادینه کردن نظم و خودکنترلی دست می یابد. ابزار مونته سوری در حوزه ریاضیات از طراحی علمی بسیار دقیق و ویژه برخوردار است که مفاهیم انتزاعی ریاضی به شیوه ای ملموس و جذاب و عینی به کودکان تفهیم می شود.

در مبحث علوم مباحثی مانند جغرافیا، تاریخ، جانورشناسی، گیاهشناسی، آشنایی با آداب و رسوم مطرح می شود که به واسطه آن کودک به درک درستی از دنیای پیرامونش و هویت آنچه که هست، دست می یابد.