ساعات حضور : صبح: 8:30-13:30

عصر: با تعیین وقت قبلی

زمان بازدید: با تعیین وقت قبلی

بدون حضور کودکان، بازدید از فضاهای آموزشی و اطلاعاتی درباره روش آموزشی ,نحوه برگزاری کارگاهها و شهریه و غیره توضیح داده خواهد شد .

آدرس: مشهد –حاشیه بلوار وکیل آباد –بین 50و48–حد فاصل صیاد شیرازی و لادن –پلاک 1096

راه های برقراری ارتباط :

همراه : 09154191573–09159136948

ثابت: 05138646903–05138646610

اینستاگرام:iadamak

تلگرام: t.me/academi_adamak@