Vision : 

تربیت نسلی که در شناخت از خود، تعامل با محیط و دیگران توانمند هستند. کودکانی علاقمند به یادگیری خود انگیخته که تصمیم گیرنده و انتخاب گر هستند. آنها مهارت لازم برای دستیابی به اهداف خود را دارند.

Mission: 

ایجاد فضایی لذت بخش، امن و حمایت کننده با کادری متخصص و دلسوز که کودک با انجام دادن، تجربه کردن و آزمون و خطا می آموزد. او در محوریت آنچه انجام میدهد قرار دارد.