ثبت نام

جهت ثبت نام در کارگاه های صبح آدمک والدین می توانند با شماره های 05138466903 – 09154191573 تماس بگیرند و با تعیین وقت قبلی در جلسه توجیهی والدین که بدون حضور کودک است شرکت نمایند .

بعد از بازدید و آشنایی اولیه والدین کودک می تواند یک روز به طور رایگان از کارگاه ها استفاده کند و سپس ثبت نام سه ماه انجام خواهد گرفت.

موارد قابل ملاحظه

_1- ساعت حضور کودک در مجموعه از ساعت 8:30 لغایت 13:30 خواهد بود. کارگاه های آموزشی از ساعت 9:15 لغایت 12:45 دایر است.

2- کلیه وسایل و ملزومات مورد نیاز کودک ( بجز موارد عنوان شده که در پیوست آمده است ) در این موسسه تهیه می شود. لذا از والدین درخواست می شود کودکان هیچ وسیله ای شامل ( چاشت، کیف، وسیله شخصی، اسباب بازی و … ) همراه خود نیاورند.

3- جهت همسویی روشهای تربیتی موسسه و خانواده ، گذراندن کارگاه ( کیمیای پرورش) توسط مشاور مرکز برای والدین الزامی است.

4- سن پذیرش کودکان بین 2 سال و 7 ماه تا 5 سال خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

1- ارایٔه اصل شناسنامه پدر یا مادر به همراه فتوکپی آن 2- ارایٔه اصل شناسنامه کودک به همراه فتوکپی آن 3- دو قطعه عکس ۳*۴ 4- ارایٔه کارت سلامت ناظر بر انجام واکسیناسیون مورد نیاز کودک 5- ارایٔه آزمایش انگل تاریخ روز