روش های ارتباط با کودک

۰۸ خرداد

 

 

همزمان با تاسیس کارگاه کودک آدمک علاوه بر اینکه دغدغه آموزشی متفاوت را داشتیم، در این اندیشه بودیم که پایه های پرورشی محکمی را نیز بنا نهیم زیرا باور داریم در فضایی که کودکان به سمت یادگیری همراه با تجربه پیش می روند، لازم است گفتار و رفتار ما تأثیر گذار و کمک کننده باشد.در همین راستا با سبک پرورشی به نام کیمیای ارتباط که توسط خانم سارا مصطفوی تدوین شده بود آشنا شدیم. این روش زبان جدیدی را دراتباط با کودکان به ما آموخت که برای ایجاد یک رابطه ی صحیح و عمیق بسیار مؤثر بود.

خانم سارا مصطفوی دارای مدرک کارشناسی روانشناسی هستند که حدود 5 سال تحقیقات و بررسی های ویژه ای برروی رفتار با کودک داشتند.

در این سبک ما یاد گرفتیم که چطور کودک را درک کنیم، نیازهای او را بفهمیم و چگونه با او صحبت کنیم.

یافتن زبان مشترک با کودک به ما این امکان را داد که او را در مسیر توانمند شدن هر چه بهتر و بیشتر یاری رسانیم.

زمانی که دریافتیم روش کیمیای ارتباط تأثیر گذار و راهگشاست از والدین عزیز خواستیم تا در یادگیری و اجرای این روش در کنار ما باشند. زیرا معتقدیم ما و خانواده همچون دو بازوی قوی مسؤلییت پرورش کودکان را بعهده داریم و این ما هستیم که می بایست همدلانه در جهت رشد هوش هیجانی آنان تلاش کنیم. در این روش ما یادگرفتیم که چگونه خواسته و نیازمان را در قالب جملات توصیفی و اطلاعاتی بیان کنیم. آموختیم که خانه امن چه ویژگیهایی دارد و چه مواردی خانه را ناامن می کند…

وقتی در روابطمان صمیمیت، رازداری، شنونده بودن، همدلی، احترام، و ارتباط صمیمانه حرف اول را زد حتما خانه را امن کرده ایم.

زمانی که با سوال پرسیدن، راه حل دادن، قضاوت و نصیحت کردن، برچسب زدن و فضا را برای اعضای خانواده ناامن کردیم چگونه انتظار داریم در خانه آرامش باشد؟؟؟

ما با داشتن نیروهای متخصص و آزموده چه در زمینه ی آموزش و چه در حیطه پرورش افتخار داریم که در مسیر رشد و بالندگی نسل آینده ساز این مرز و بوم همراه باشیم.