مربیان (تسهیل گران):

درتمامی کارگاههای کودک آدمک از مربیانی استفاده شده است که علاوه بر تخصص در کار اصلی خود , تجربه کار کودک داشته اند و مهمتر از آن علاقه مند به برقراری ارتباط با کودک بوده اند . چون تا زمانی که مربی نتواند با کودک ارتباط بگیرد آموزش نیز امکان پذیر نخواهد بود .

بعد از جذب مربیان , تیم آدمک دوره های مونته سوری را که توسط آقای دکتر سعیدی نیا در مشهد برگزار شد را گذرانده و همچنین دوره های کیمیای ارتباط ( برقراری ارتباط موثربا کودک ) که نوعی زبان مشترک ما در فضای آدمک است را فراگرفته اند . و پس از آن دوره های تیٔوری انتخاب را برای آماده سازی و تبدیل شدن موسسه به ” مدرسه کیفی ” گذراندند تا بتوانیم همه با هم درراستای اهداف آموزشی و پرورشی آدمک که ایجاد فضایی مناسب برای رشد فرزندانمان است , گام برداریم .