جهت ثبت نام در کارگاه های صبح آدمک والدین می توانند با شماره های 05138466903 – 09154191573 تماس بگیرند و با تعیین وقت قبلی روزهای یک شنبه یا سه شنبه از ساعت 12:30 تا 13:30 از کارگاه کودک آدمک (  بدون حضور کودک ) بازدید بعمل آورند.

بعد از بازدید و آشنایی اولیه والدین کودک می تواند یک روز به طور رایگان از کارگاه ها استفاده کند و سپس ثبت نام سه ماه انجام خواهد گرفت.

 

موارد قابل ملاحظه

1- ساعت حضور کودک در مجموعه از ساعت 8:30 لغایت 13:30 خواهد بود. کارگاه های آموزشی از ساعت 9:15 لغایت 12:45 دایر است.

2- کلیه وسایل و ملزومات مورد نیاز کودک ( بجز موارد عنوان شده که در پیوست آمده است ) در این موسسه تهیه می شود. لذا از والدین درخواست می شود کودکان هیچ وسیله ای شامل ( چاشت، کیف، وسیله شخصی، اسباب بازی و … ) همراه خود نیاورند.

3- جهت همسویی روشهای تربیتی موسسه و خانواده ، گذراندن کارگاه ( کیمیای پرورش) توسط مشاور مرکز برای والدین الزامی است.

4- سن پذیرش کودکان بین 2 سال و 7 ماه تا 5 سال خواهد بود.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

1- ارائه اصل شناسنامه پدر یا مادر به همراه فتوکپی آن

2- ارائه اصل شناسنامه کودک به همراه فتوکپی آن

3- دو قطعه عکس ۳*۴

4- ارائه کارت سلامت ناظر بر انجام واکسیناسیون مورد نیاز کودک

4- ارائه آزمایش انگل تاریخ روز