آموزشگاه صبح :

شروع فعالیت ها در کارگاههای صبح از ساعت 8:30 خواهد و اتمام کار اداری ساعت 13 می باشد صبحانه و چاشت برای بچه ها بعهده ما خواهد بود

یک روز خوب با ورزش صبحگاهی , صبحانه و نشست همگانی , آغاز می شود و پس از آن کارگاههای اصلی فعالیت خود را شروع می کنند .حدود 40 دقیقه در هر فضای آموزشی و بین آن یک استراحت 10 دقیقه ای .

5 کارگاه اصلی در طول روز فعال می باشند که شامل : 1- مهارتهای زندگی ( مونته سوری ) 2- بازی و موسیقی 3- آشپزی

 

4- باغبانی 5- نمایش خلاق 6- هنرهای تجسمی 7- بازیهای گروهی 8- بازیهای حرکتی 9- مهارتها ی ارتباطی 10- مدیا و صلح

که مباحث آموزشی آنها مناسب با این سنین طراحی و تدوین شده است . کودکان در کلیه اتفاقات و رویدادهای روزانه خود , ازوارد شدن به محیط و جفت کردن کفشها تا نظافت , کمک به تهیه چاشت و جبران کردن اتفاقات نا خوشایند , مسیٔولیت پذیری دارند و دخیل هستند .